'دوره زمانی. تریلر End Of Sentence: خلاصه ای از تهیه کننده Lisa Taback در لیست کوتاه اسکار درباره یک کلاله در جامعه هند

Period End Sentence Trailerدر حالی که لیزا تابک راهنمایی تلاش های اسکار Netflix بوده است ، فیلم کوتاهی که وی به طور جداگانه تولید کرده است در فهرست کوتاه جوایز اسکار قرار دارد. تریلر جدید را ببینید دوره زمانی. پایان جمله در بالا.

این فیلم از تهیه کننده کارگردان Rayka Zehtabchi در اینجا آمده است: در یک دهکده روستایی در هند ، گروهی از بانوان برای نصب و راه اندازی دستگاه ساخت نوار بهداشتی ، مبارزه با کلاله خرد کننده قاعدگی ، بهبود دسترسی به محصولات بهداشتی و کشف استقلال تازه پیدا شده و امید به آینده ای بهتر.

پوستر جدید فیلم:رایکا زهتابچی