'Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.' نام های Adrianne Palicki A Series Regular

Marvel S Agents Sآدریان پالیکی تمام وقت در این زمینه کار خواهد کرد Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. در سریال نقش منظم HYDRA عملیاتی بابی مورس معروف به مرغ مسخره. Palicki ، که در سال 2011 نقش اصلی را در خلبان NBC دیوید E. Kelley بازی کرد Wonder Woman ، در این فصل به سریال ABC پیوست. شخصیت او S.H.I.E.L.D بود. مامور و همسر سابق لنس هانتر (نیک خون) در طی یک داستان شش اپیزودی. Palicki’s Morse برای اولین بار در اواسط فصل 2 در تاریخ 3 مارس بازگشت. عنوان پس از آن ، پس از آن Palicki’s Bobbi و Henry Simmons’s Mack در حال توطئه علیه کولسون و تیمش است. پالیکی در تعدادی از پروژه های کتاب های طنز قبلی از جمله خلبان سال 2006 WB اعتبار کسب کرده است آکوامن بازی نادیای شیطانی ، و همچنین دنباله 2013 G.I. جو: تلافی بازی بانوی جی.