مصاحبه Air Cicely Tyson از چهارشنبه 'با کلی و رایان' زندگی کنید - به روز کنید

Live With Kelly Ryan Air Cicely Tyson Interview From Wednesday Update

چه زمانی جرایم بزرگ 2017 را برمی گرداندروز چهارشنبه ، کلی ریپا و رایان سیکرست با سیسی تایسون برای یک برنامه از قبل پخش شده در جمعه ، 29 ژانویه مصاحبه کردند. تایسون روز پنجشنبه درگذشت در سال 96

تهیه کنندگان تصمیم گرفتند برنامه نویسی را ادامه دهند. این مصاحبه روز جمعه در اتحادیه ملی پخش شد.شهر در تپه فصل 1

در بیانیه ای از این برنامه آمده است ، با کلی و رایان زندگی کنید تیم از اطلاع از عبور او بسیار خراب شد. آنها تصمیم گرفته اند تا برنامه و مصاحبه را طبق برنامه قبلی پخش و پخش کنند.در پایان این بیانیه ، میزبانان ، کارمندان و خدمه Live عمیقاً به خانواده ، دوستان و طرفداران خانم تایسون تسلیت می گویند و امیدواریم که مصاحبه به عنوان ادای احترامی مناسب به این بازیگر زن افسانه ای باشد.