‘Full Frontal With Samantha Bee’ برای فصل 6 در TBS تمدید شد

Full Frontal With Samantha Bee Renewed TbsTBS

TBS تجدید شده است Frontal کامل با زنبور سامانتا برای یک فصل ششم و قرارداد اولین نگاه خود را با میزبان Bee تمدید کرد.چه زمانی فصل 2 پادشاهی حیوانات آغاز می شود؟

نمایش هفتگی ساعت 10:30 شب برمی گردد. 13 ژانویه ساعت 10:30 شب از شبکه WarnerMedia.به طور جداگانه ، TBS قرارداد اولین نگاه خود را با شرکت تولیدی Bee’s ، Swimsuit Competition تمدید کرد.

تهیه کنندگی اجرایی این سریال بر عهده Bee ، Jason Jones ، Tony Hernandez از Jax Media ، Miles Kahn ، Alison Camillo و Pat King است.

Bee گفت که افتخار بزرگی است که بخواهم برای ششمین فصل این نمایش دیوانه وارانه و احمقانه را ادامه دهم. آیا رسمی است؟ آیا هنوز منتظر هستیم پنسیلوانیا فصل ششم را تصدیق کند؟تمدید و لغو تلویزیون 2019-2020