جمعه رتبه بندی: WWE جمعه شب SmackDown اولین پیروزی سال را به دست می آورد

Friday Ratings Wwe Friday Night Smackdown Takes First Win Yearوو

اولین شب جمعه سال Fox’s را دید WWE جمعه شب SmackDown افتخارات برتر را کسب کنید ، و برای به دست آوردن یک شب سنگین تکرار 0.5 دمو ارائه دهید.در WWE SmackDown ، کوین اونز پس از دو بار کشته شدن توسط رومن راینز ، شکست دادن پسر عموی خود ، جی اوسو ، در یک بازی منظم ، یک مقدار انتقام گرفت. با این حال ، رینز و اوسو اوونز را در خارج از رینگ دو تیم کردند و کمی از شکوه و عظمت پیروزی او دور شدند.

چند فصل خون آبی وجود داردویژه NBC برای ضعیف ترین لینک با زمان 0.4 ، در حالی که بیش از CW است ، RuPaul’s Drag Race در 0.1 وارد شد.

بقیه شب شامل تکرار بود.