Disney + Developing R2D2 & C3PO Animated Adventure 'A Droid Story'

Disney Developing R2d2 C3po Animated Adventure Droid Story

جنگ ستارگانروباه قرن بیستم

R2D2 و C3PO ماجراجویی خود را در دیزنی + دارند.پخش کننده در حال توسعه است یک داستان خوانده با دو نفره این یک مجموعه انیمیشن خواهد بود که توسط Lucasfilm Animation و ILM تولید می شود.کاتلین کندی ، رئیس جمهور لوکاس فیلم گفت ، در حالی که ما به توسعه داستان های جدید ادامه می دهیم ، تقاطع انیمیشن جلوه های تصویری فرصت های جدیدی را برای ما فراهم می کند تا کشف کنیم.

این سفر حماسی به قهرمان جدیدی معرفی می شود که توسط شاخص ترین دو نفره ما هدایت می شود & hellip؛ در یک مأموریت مخفی که فقط برای آنها شناخته شده است. چه چیزی ممکن است اشتباه رخ دهد؟

Disney Investor Day 2020: Deadline’s Complete Coverage

آخرین مهلت ویدئو: