'Avengers: Endgame' بزرگترین تریلر تاریخ است

Avengers Endgame Is Biggest Trailer Launch History

Avengers Endgameعجب

یک رکورد جدید در نمایش پیش پرده فیلم وجود دارد: انتقام جویان: بازی آخر در 24 ساعت گذشته 289 میلیون بازدید داشته و از این تعداد پیشی گرفته است Avengers: Infinity War در کل 236 میلیون بازدید و شیر شاه بیش از 224.6 میلیون پوند در همان اندازه گیری زمان.مکالمه توییتر (549K) همچنین از حجم 24 ساعته همه کامپیوترها ، از جمله اولین انتشار محتوا برای ، پیشی گرفته است پلنگ سیاه (349k) و رکورددار قبلی ، Avengers: Infinity War (389 کیلوگرم)

رکورد جدید ممکن است حتی بیشتر باشد ، اگر نه برای کمی سو misاستفاده که URL را برای آن دید انتقام جویان: Endgame.com هدایت به سایت برای Once Upon A Deadpool ، که در این ماه تعظیم می کند. هدایت در آن URL هنوز هم امروز صبح فعال بود.